WII-FM: Millennials van de IK-generatie.

Hij droomt niet maar doet, hij wacht niet maar neemt actie.

‘Hij is minder empathisch dan anderen, maar is dat erg?’ vraag ik aan de leider die tegenover mij zit. Hij kijkt me aan, ik zie hem denken maar hij antwoord niet. Ik vraag ‘had je graag begrip van hem gehad?’

‘Ja eigenlijk wel denk ik, ik wil dat hij gaat begrijpen dat zijn gedrag niet acceptabel is. Hij is soms ronduit bot, weet alles beter, maakt slordigheidsfouten en wanneer ik hem daarmee confronteer ligt de fout altijd bij anderen. We hebben een bijnaam voor hem: ‘MISTER ALWAYS RIGHT’. Ik wil graag dat het tot hem doordringt dat hij zijn gedrag moet aanpassen. Maar dat gaat zeker niet lukken?’ vraagt hij mij.

What’s In It For Me (WII-FM)?

Deze millennial valt volgens onderzoekers binnen de groep millennials waar het egocentrisch gedrag groot is. Een groep van 30% van jonge millennials waarover onderzoekers het eens zijn dat hun egocentrische gedrag vergelijkbaar is met narcistisch gedrag. Deze millennials stellen zichzelf centraal en verwachten dat de wereld zich aan hen en hun wensen aanpast. ‘Wat word ik er beter van’ en ‘wat wil ik’ zijn uitgangspunten in hun denken en handelen.

Er is weinig tot geen ruimte voor een wij-gevoel, tenzij dat hun doel dient. Inzoomen op wat zij er beter van worden, daar zit de kans in voor professioneel samen-werken.       

Wat je bent en wat je zult worden draag je altijd bij je

– Ronald Dingerdis – 

Kort en zakelijk heeft de voorkeur

Ik vraag de leider en de millennial op verschillende momenten in tijd: ‘Waar wil je je energie in steken? In professioneel samen kunnen werken of je gelijk willen halen?’

De oplossing bleek makkelijker dan gedacht, het succes begon toen beiden het onderlinge contact kort en zakelijk maakte. Snel oordelen werd voorkomen, duidelijkheid in verwachtingen kwamen centraal te staan en op basis van argumenten werd er naar oplossingen gezocht.

2-weg mentoring creëert optimisme en slaat de brug

Het tij keerde daardoor als snel, er kwam ruimte voor inzichten, kennisoverdracht en samen-werken. Ging er meer goed dan fout, gaven klanten en collega’s zelfs complimenten waar ze eerder klachten hadden. Er had een omslag plaats gevonden, en alles begon toen beiden een handvat kregen ho ze met 2-weg mentoring wel tot elkaar komt.

Beiden zijn tevreden en optimistisch voor de toekomst en de rust is in het team wedergekeerd. De leider was aangenaam verrast dat hij zoveel leiderschapskwaliteiten in hem had welke hij eerder niet had opgemerkt. De millennial werkt nu nieuwe medewerkers in, een leermeester is in hem gevonden.

Mensen emotioneel steunen is voor deze millennial een brug te ver. Daarover hebben ze afspraken gemaakt, dat deel vangt de leider op. Zo zijn ze in de samen-werking beiden succesvol en staan ze beiden in hun kracht.

Volgers krijgen: Hij droomt niet maar doet, hij wacht niet maar neemt actie.

Deze millennial is doortastend en weet volgers te krijgen, iets wat me in een sessie met hem nog eens duidelijk werd. Ik deed hem een suggestie waarop hij reageerde:  ‘Doen we! Wanneer jij dat kunt uitzoeken, dan hoor ik graag wat je gevonden hebt’. Ik hoor mijzelf nog zeggen ‘OK’, om vervolgens te denken ‘heb ik nu toegezegd om zijn werk te doen?’.

Hoe snel kan het gaan, met een glimlach op mijn gezicht vervolgen we de sessie. Ik ervaar dat hij handig is om anderen in de ja-stemming te krijgen. Een competentie die ik dan ook met genoegen in zijn dossier opgetekend heb.

Hij is geen dromer, maar iemand die zich een doel stelt en bereikt. Hij laat zich bij hindernissen niet uit het veld laat slaan, zet door tot zijn doel bereikt is. Hij zorgt ervoor dat de klus geklaard wordt, hij is van meerwaarde voor het team en deze waardering maakt dat hij zijn beste beentje voor zet. Al beginnen zijn motieven met wat word ik er beter van (WII-FM), hij dient er nu het team en de organisatie mee.

Makkelijker dan je denkt!

En achteraf was het tot elkaar komen makkelijker en plezieriger dan ze beiden konden vermoeden.  De positieve energie en blijdschap die ik nu ontmoet wanneer ik ze spreek, maakt me dankbaar dat ik erbij mag zijn. De brug is geslagen tussen deze twee verschillende generaties, ze leren nu van elkaar en met elkaar.   

2-weg millennial mentoring … omdat werken wel leuk moet blijven!

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/