Wat is een trimvlakleider

Trimvlakleiders als millennailcoach – © Ronald Dingerdis

Hoe je met een kleine kracht een groots effect krijgt

Als Trimvlakleider met een kleine kracht een groots effect veroorzaken

Wat zou er gebeuren wanneer je jezelf afvraagt ‘wat kan ik voor mijn medewerkers doen zodat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen uitvoeren?’. Wat zou het u kunnen opleveren? De vraag stellen is nadenken over wat anderen nodig hebben hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Een ander wellen helpen, een dienende gedachte en daardoor onderdeel van dienden leiderschap. Leiderschap wat uitgaat van mensen topprestaties te ontlokken.  

Het begrip leiderschap krijgt door de tijd heen telkens een nieuwe invulling. Het nieuwste paradigma luidt: trimvlak leiderschap waarbij de basis dienend leiderschap is. Dienend leiderschap beperkt zich niet tot werk alleen. Je kunt het ook in de privésfeer of maatschappij als uitgangspunt willen nemen. Het wordt een levenswijze die uitgaat van het volgende principe ‘Wat kan ik doen voor mijn omgeving waarin ik mij beweeg, zodat anderen zo goed mogelijk kunnen functioneren?’.

Dat betekent niet dat je jezelf wegcijfert of als een zachte leider wordt ervaren. Nee, het gaat erom dat je nadenkt over de tools en mogelijkheden die mensen nodig hebben om gemotiveerd en betrokken te kunnen werken of leven. Van de gereedschappen waar ze mee moeten werken tot de omstandigheden van waaruit gewerkt moet worden.

Hierbij zijn juist praktische vaardigheden nodig als: langetermijndenken, heldere beslissingen kunnen nemen, motiveren, empathie, (controle) loslaten, innovatief handelen, win-win denken, delegeren, luisteren en oog hebben voor menselijke waardigheid. Een dienend leider beschikt over een innerlijke balans tussen “mannelijke” en “vrouwelijke’’ eigenschappen.

De trimvlakleider

Trimvlakleider willen zijn, waarbij je middels een kleine interventie een grote beweging teweeg brengt. Een team met een kleine inspanning tot grootse daden aanzet.   

Trimmen is een term uit de zeilvaart en de luchtvaart, maar ook bij onderzeeboten spreekt men van trimmen. In de luchtvaart; De roeren (hoogteroer, rolroer en richtingsroer) worden met behulp van de trim zodanig afgesteld zodat er geen stuurkrachten meer vereist zijn om de gewenste stand van het vliegtuig in de lucht vast te houden; het vliegtuig is “afgetrimd”. Trimmen gebeurt door het verstellen van het “trimvlak” op het betreffende roer of door op een mechanische manier de stuurkrachten te neutraliseren. 

Trimvlakleider als millennialcoach – © Ronald Dingerdis

Een trimvlakleider is niet iemand die het roer met grote kracht wil omzetten, het is iemand die begrijpt dat inspiratie maakt dat mensen het roer zelf zullen omzetten. Een trimvlakleider blinkt uit in het krijgen van volgers die aan zijn of haar doelen willen werken. Ze ontlokken met inspirerende doelen mensen die zich ermee willen verbinden. Ze geven de mensen die werkomstandigheden waardoor mensen zichzelf motiveren, ook wanneer de leider niet aanwezig is.

Trimvlakleiders blinken uit in het voorgaan, het in gedrag laten zien wat ze van anderen verwachten. Zodat volgers herkennen volgens welke normen en waarden trimvlakleiders leven, waardoor mensen weten waar je voor staat. De duidelijkheid maakt dat je als leider tot de verbeelding spreekt en de cultuur van omgaan met elkaar ermee bepaalt.

In cultuurtermen wordt je de held binnen de organisatie, in de film die hieronder wordt getoond zal ik dat principe inzichtelijk maken, laten zien hoe je dat kunt bereiken.

Trimvlakleiders zullen:

 1. Visie vertellen (waar ga je voor). Mensen inspireren door ze mee te nemen in hun visie wat ze willen bereiken. Ze vertellen ‘waar ze voor gaan’ en maken dat mensen zich ermee willen verbinden door de mensen al bij het ontwerp ervan bij te betrekken.
 2. Doelen stellen. Trimvlakleiders zeggen wat de doelen zijn die ze willen bereiken, de resultaten die bereikt moeten worden.Wanneer mogelijk maak je je doelen Magisch, MAGIE doelen kenmerken zich door de hoge mate van energie die erbij vrijkomt. Dit komt omdat je de doelen met de mensen communiceert en inspirerend maakt door de input van mensen erbij te betrekken. Magie staat voor:
  1. Meetbaar (de uitkomst is meetbaar en/of visueel waarneembaar)
  2. Acceptabel (het is redelijk wat je wil bereiken)
  3. Gecommuniceerd (er is overleg geweest wat je wil bereiken)
  4. Inspirerend (je ziet voor je wat je wil bereiken en het spreekt tot je verbeelding)
  5. Empowert (je krijgt er energie van, zin on om het doel te willen halen)
 3. Empathisch luisteren. Meedoen motiveert, wanneer je naar mensen luistert en hun input serieus neemt, zul je zien dat mensen betrokken raken bij de gewenste uitkomst. Wanneer je  empathisch luistert, met gevoel voor de ander, luister je naar de emotionele lading achter wat mensen zegen. Je luistert naar wat het met anderen doet. Hierdoor bouw je samen aan doelen waar de mensen zich mee willen verbinden.
 4. Faciliteren. Ze geven de mensen wat ze nodig hebben om een topprestatie te kunnen leveren. Soms is dat hardware maar meestal zijn dit werkomstandigheden waardoor mensen energie krijgen van wat ze doen. Motivatieankers of carrière-ankers maken deze werkomstandigheden inzichtelijk. Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Het effect:

Trimvlakleiders “sleuren” niet aan de organisatie, ze inspireren mensen aan hun doelen te willen werken. Zodanig dat ze volgers krijgen die zichzelf motiveren topprestaties neer te zetten en doelen te halen. Ze creëren een groep waar je bij wil horen, een groep die trots is op de prestaties die geleverd worden en met elkaar aan topresultaten werkt. De groep wil succesvol zijn en zorgt dat afspraken nagekomen worden, ze zijn daardoor betrouwbaar en pas tevreden als het resultaat anderen een wauw effect bezorgt. Omdat ze in hun wil tot slagen meer doen dan van ze werd verwacht, zijn ze zelf trots op hun werk. Trots zijn op je werk, een haast vergeten “ambacht”.      

Trimvlakleider, hoe je met een kleine kracht een groots effect krijgt

Wil je weten hoe dat in de praktijk werkt? Kijk dan naar de korte film die hieronder getoond wordt. Waarbij telkens wordt aangegeven wat de leider doet om de mensen innerlijk te motiveren. Vanaf 2.52 minuten maak ik telkens met tekst duidelijk wat de trimvlakleider doet om zo’n inspirerend eindresultaat te behalen. De mensen werken door de vier voorwaarden (visie, doel, empathisch luisteren en faciliteren) met grote betrokkenheid aan de doelen van de leider.

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/