Millennials ontrafeld

Is hun (werkzame) leven ook zo maakbaar als opvoeders hen deed geloven?

‘Vervreemding is het grootste probleem waar millennials van deze tijd tegenaan lopen’. Dit zijn de woorden van een professor in sociale gedragswetenschappen die hij tegen mij uitspreekt, samen bespreken we hoe we de brug tussen de verschillende generaties kunnen slaan. Begrip en kennis van elkaars overeenkomsten en verschillen is een eerste grote stap voorwaarts in het brouwen van de brug tussen millennials en andere generaties weten we.

Het demotiveert millennials bijvoorbeeld wanneer ze passief moeten luisteren, werk onder hun kunnen moeten doen, te veel horen wat ze niet goed doen of niet mee mogen doen omdat ze onderaan de ladder moeten beginnen.

Ken je deze Millennial?

Millennials zijn vaak mondig, maar achter dat masker van zelfvertrouwen gaat nogal eens onzekerheid schuil. Ze zijn vaak niet zo stoer als ze zich voordoen. Ze hebben niet alle oplossingen, weten vaak niet wat de beste manier is en voelen zich minder wanneer het ze niet lukt te slagen in hun opdracht of functie.

Volwassen communicatie maakt hierbij het verschil. Door te voorkomen dat we per ongeluk als senior professional telkens een belerend vingertje omhoogsteken, alleen kijken wat er fout is wordt de samenwerking al snel een stuk plezieriger. Millennials floreren bij een stukje oprechte aandacht en willen je dan al snel volgen.

Persoonlijke ontwikkeling veel belangrijker dan professionele ontwikkeling

Millennials vinden persoonlijke ontwikkeling (65% blijkt uit onderzoek onder 3300 jongeren op de werkvloer) veruit de belangrijkste vorm van ontwikkeling. Belangrijker dan professionele ontwikkeling terwijl daar in veel organisaties juist het meeste ruimte voor is.

Millennials willen graag leren. Je kunt ze daarvoor trainingen aanbieden maar nog belangrijker is het om ze bewuste leerervaringen aan te bieden in de context van hun dagelijkse werkzaamheden. Een eerste kleine stap richting zo’n leercultuur is het geven van spontane en continue feedback.

Je kunt beter doorbouwen op wat er al is, dan zeggen wat er fout gaat. Je kunt beter kijken wat er al goed gaat, dan millennials proberen te straffen en van daaruit ontwikkeling willen stimuleren. Zelfvertrouwen is waar het allemaal om draait ! 

Hierbij een kennisbank aan succesverhalen, voordelen, kenmerken, achtergrondinformatie en onderzoeken over millennials en wat ze beweegt in hun (werkzame) leven.

Herken je een millennial? Al lange tijd geef ik lezingen over wat jongeren van deze tijd anders maakt dan vroeger. Wat me hierbij opvalt is dat we moeite hebben om onze eigen kinderen in de pubertijd te kunnen begeleiden. In dat stadium een stukje vervreemding ontstaat omdat ze in een hedendaagse wereld zaken aangeleerd krijgen die wij niet zien.

Hierbij de kenmerken wat ze anders maakt en hoe dat in je voordeel werkt wanneer je weet wat je kunt verwachten.

7 voordelen van millennials op de werkvloer. Het werken met millennials heeft veel voordelen, ze brengen een kennis, energie en dynamiek die maakt dat je oplossing vindt voor problemen die je nu niet opgelost krijgt.

Ze bouwen aan de toekomst die wij ons zo toewensen, gaan verder dan wij ooit zijn gegaan. Mochten er bezwaren zijn in het werken met millennials, hierbij 7 voordelen van millennials op je werkvloer die tegenargumenten doet verdampen.

Zelfvertrouwen vergroten. Zelfvertrouwen maakt je moediger, volgens onderzoekers hebben mensen met zelfvertrouwen kwalitatief betere ideeën hebben en tonen ze meer initiatief.

Hierbij mijn ervaring, visie en tips om het zelfvertrouwen van mensen direct en met een vraag te vergroten.

Millennials en de kloof tussen andere generaties

OK Boomer – herken jij de kloof tussen generaties in jouw bedrijf of organisatie? Millennials zijn mondig en willen hun beste plekje in de wereld veroveren. Ze doen dat echter op een manier waarbij veel oudere generaties moeite mee hebben.

Vooral wanneer een opgeheven vinger hoorbaar is schieten veel toehoorders in een verdediging, in een vecht- of vluchtreactie. Hieronder de knop naar een nieuwsbericht waarin de kloof tussen de generaties pijnlijk duidelijk wordt.

Millennials en werk. De concurrentie is harder, en komt ook nog eens van meer kanten. In de online economie is er wereldwijd concurrentie onder hoog opgeleiden. Ze met elkaar strijden om banen, of zoals het in de moderne economie gaat, ‘klussen doen’ die wereldwijd online gedaan kunnen worden.

In de greep van stress. Uit onderzoek komt naar voren dat ruim 6 op de 10 millennials aangeven stress te ervaren. Driekwart (76%) van hen geeft aan veel stress te hebben. De helft van de millennials (50%) in hun carrière op te klimmen tot de hoogste posities van hun sector. Deze en andere verwachtingen die ze hebben zorgen voor druk. De meerderheid van de millennials (54%) geeft aan dat ze het hun eigen schuld vinden als ze falen in hun carrière.

Waarom zoveel millennials met een burnout thuis zitten.

Thijs Launspach Msc. psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam legt je haarfijn uit waarom al die millennials uitgeblust thuis zitten, gevoelens van eenzaamheid ervaren, waarom ze angst en stress ervaren en wat je er tegen kunt doen [English subtitles]

De bevindingen uit een live enquête die door maar liefst 1816 jongeren tussen 18 en 34 jaar werd ingevuld: Houd je vast, 63 procent heeft een psycholoog bezocht, ruim 38 procent zit nu nog in therapie, voornamelijk vanwege werkdruk, de druk van het sociale leven of de combinatie daarvan. Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit, kijkt niet van de cijfers op. “Dat voorspel ik al jaren”. Volgens hem ligt een deel van oorzaak bij de opvoeding. Ze >>>

Millennials: Wat zijn de gevolgen wanneer je aangeleerd is dat alles mogelijk is?

Millennials vinden zichzelf, verwend, druk, ambitieus, flexibel en individualistisch in plaats van op zichzelf gericht. Hebben millennials het zwaarder dan vorige generaties? Is echt alles mogelijk zoals millennials is geleerd?

Zijn Nederlandse jongeren loyaal aan werkgever?

Op basis van meer dan honderdduizend cv’s, afkomstig uit 39 landen, bracht CVster verschillende trends in kaart. Hierbij werd onder andere gekeken naar hoe lang jonge werknemers gemiddeld bij dezelfde werkgever blijven en het aantal referenties dat zij opgeven op hun cv. Met een bijzonder verrassende uitslag waar het om Nederlandse jongeren gaat, door velen niet verwacht.

Om de paar weken zal deze pagina aangevuld worden met nieuwe voorlichtingsfilms, tips en onderzoeksresultaten. Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan door hieronder je email adres achter te laten.

Op jouw succes! Ronald Dingerdis

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/