Millennial-mentoring, de brug tussen generaties

Het maakt uit of je schouder aan schouder staat of wanneer je tegenover in een “boksershouding” een probleem probeert op te lossen. Het verschil in houding maakt dat eenzelfde onderwerp een andere uitkomst krijgt. – Ronald Dingerdis

Ken je deze Millennial?

Ik weet nog dat een professor in sociale gedragswetenschappen van de Universiteit Leiden tegen me zei: ‘Ronald, er is een brug nodig om de verschillende generaties weer met elkaar te verbinden’.

Hierbij doelde hij op millennials en hoe deze groep gebukt ging onder de stress van deze tijd en de onmacht van velen om de aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden.

We bespreken eerder wat er fout gaat, dan dat we vaststellen wat er goed gaat. Een vorm van managen die fouten maken als afwijking of defect ziet en millennials hun zelfvertrouwen doet verliezen wanneer ze toch een fout maken.   

Millennials zijn vaak erg mondig, maar achter dat masker van zelfvertrouwen gaat vaak een mate van onzekerheid schuil. Ze zijn vaak niet zo stoer als ze zich voordoen, hun zelfvertrouwen is minder groot dan ze soms doen overkomen.

We managen onszelf richting generatiekloof

De samenleving om ons heen is gericht op fouten opsporen en elimineren. Bedrijven en organisaties hanteren veel management beheerssystemen, waarbij fouten zoeken en afwijkingen vinden een doel is. We vergaderingen beleggen en functioneringsgesprekken houden waarbij we bespreken wat er fout gaat en wat moet beter de agenda domineert.

Het bedrijfsleven en organisaties matchen daarmee niet meer met de huidige behoefte van millennials. Millennials willen juist een bijdrage leveren, meedenken in oplossingen en zinvol werk doen waarmee ze snel een impact kunnen maken.

Kijken wat er al goed gaat, hulp krijgen succesvol te zijn, positieve feedback en oprechte aandacht zijn elementen waarop 70% van de millennials floreren.

Volgens onderzoek kenmerkt de overige groep van 30% zich door egocentrisch gedrag en een verminderd (of geen) empathisch vermogen. Hierbij past een aanpak waarbij veel duidelijkheid in doelen, proces, spelregels voor succes, resultaat en gewenst gedrag centraal staat.

Ik ervaar dat er een brug tussen de generaties bouwen van twee kanten moet komen. Niet meer traditioneel denken en ervan uitgaan dat nieuwkomers alles verteld moet worden, maar ze direct een impact te laten beleven door ze te betrekken bij het vinden van oplossingen. Daarbij kunnen millennials leren de juiste vragen te stellen, zodat hun verwachtingen van het arbeidsbestaan realistisch worden.

bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla

mentoring versus reverse coaching uitleggen / programma in de vorm van een proces voor maken of een schema

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/