Dienend leiderschap in extreem platte organisaties

Gelukkige mensen die samen presteren én verantwoordelijkheid dragen zijn de pijlers om een millennialmagneet mee te worden.

Ik help graag leiders om hun leiderschap aan te scherpen om millennials te kunnen verbinden met de organisatie. Om ervoor te zorgen dat er cultuur van samen bouwen aan de toekomst ontstaat. Waarbij millennials kunnen meedoen en die impact krijgen waardoor ze graag willen blijven, zij hun eigen doelen in het leven gaan verbinden met die van de organisatie.

Een manier van omgaan met elkaar waarbij de verschillende generaties schouder aan schouder staan in plaats van tegenover elkaar. Een aanpak die wonderen doet voor de motivatie en slagkracht van de hele organisatie, een manier die een leven lang leren handen en voeten geeft.        

Hoe je met een lijstjescultuur en veel toezicht jezelf in de voet schiet

Door minder overhead en lijstjes de organisatie platslaan én zichzelf in de positie plaatsen om te kunnen groeien. Niet meer denken in functies maar in resultaten en zorgen dat mensen hun eigen problemen oplossen. Inspireren in plaats van instrueren, begeleiden en vragen ‘waar gaan we voor’ in plaats van toezicht door te veel managementmodellen.

Geen vrijbrief om te doen wat je wil als teamlid, wel de vrijheid om je werk in te delen zodat je als teamleden met plezier een topprestatie kunt leveren.

Professionals doen het liever goed dan fout

Niet als leider zomaar loslaten, maar weten wanneer je kunt delegeren aan professionals. Niet slechts voorschrijven wat iemand “moet” doen, maar samen aan de doelen van de organisatie werken en dit optekenen in hun eigen woorden. Zodat teamleden zich verbonden gaan voelen met de doelen van de organisatie.

Dienend leiderschap is mensen vragen wat heb jij nodig om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dienend leiderschap maakt dat je volgers krijgt die zichzelf motiveren en aan de doelen van de leider. Daarbij kun je de verantwoordelijkheid verdelen en hou je als leider veel tijd over om aan de strategie van het bedrijf te werken.

Stoppen met betuttelen is de kernboodschap van dienend leiderschap. Mensen kunnen ontzettend veel verantwoordelijkheid aan, willen graag meedoen en een impact maken.

Welke mate van zelfsturing en verantwoordelijkheid past bij de mate van vakmanschap om teamleden te krijgen die zichzelf motiveren, aan doelen van de organisatie werken én de verantwoordelijkheid willen dragen en samen-werken de norm is.

Dienend leiderschap als verdienmodel

Hierbij 3 inspirerende voorbeelden (2 mannen en één vrouw), grondleggers van het dienend leiderschap en durven ondernemen. Voorbeelden hoe je generaties met elkaar verbindt waar ieder individu in zijn eigen kracht komt te staan en kan excelleren.

Waar talenten van mensen elkaar aanvullen zodat bij samenwerken het succes ontstaat, miniteams ontstaan. Samen succes hebben een norm wordt.

Eckart Wintzen was een van de meest spirituele, creatieve en onorthodoxe ondernemers van Nederland.

Eckart Wintzen, Annemarie van Gaal en Ricardo Semler zijn voor mij inspirators die een bewezen staat van dienst en aanpak hebben in het succesvol en winstgevend platslaan van organisaties. Waardoor bedrijven in de afgelopen economische crisis tegen de trend in konden groeien. Vanuit het idee dat mensen optimaal werken wanneer ze zich betrokken voelen bij hun werk, hun collega’s en de manier waarop het werk georganiseerd wordt.

Ricardo Semler is een Braziliaans ondernemer. Hij is de CEO en hoofdeigenaar van Semco SA, een Braziliaans bedrijf dat vooral bekendstaat vanwege zijn radicale vorm van industriële democratie en corporate re-engineering.

Eckart Wintzen, Annemarie van Gaal en Ricardo Semler zijn beiden voorbeelden hoe je op innoverende wijze, soms zelfs omdat de kennis van bedrijven en groei je ontbreekt, met een visie en samenwerking met teamleden succesvolle internationale organisaties kunt neerzetten.

Millennials worden aangetrokken door de andere aanpak

Een neveneffect van hun aanpak is dat Millennials bij deze manier van werken goed tot hun recht komen, graag bij deze bedrijven willen werken. Je kunt namelijk in deze vorm van samenwerking wél een impact maken. Meedoen krijgt hier betekenis, dat motiveert niet alleen maar verbindt millennials en andere generaties aan je bedrijf.

Annemarie van Gaal heeft een duidelijke visie, waar haar vrouwelijke leiderschapskwaliteiten mooi worden uitgelegd. Ze zegt er het volgende over:
– Verdeel de macht op de werkvloer
– Bestuur je bedrijf niet op afstand
– Kies de beste werknemers voor jouw bedrijf
– Maak gebruik van de regelingen van de overheid
– Wees duidelijk in wat je wel en niet geoorloofd vindt
– Vergader zo min mogelijk, brainstorm vaak
– Creëer een overzichtelijk bonussysteem
– Let op blokkades, bij je werknemers en bij jezelf
– Neem netjes afscheid.

2-weg mentoring als model voor een leven lang leren van elkaar

Wat ik toevoeg in het dienend Leiderschap is hoe je als leiders en collega’s omgaat met jonge millennials. Hoe je ze kunt boeien en verbinden met je bedrijf of organisatie. Hoe je grip krijgt op (te) egocentrisch gedrag, dit ombuigt naar wij doelen en dat binnen de kaders van een platte organisatie kunt managen.

Ik heb hier in de afgelopen 12 jaar een aanpak in ontwikkeld waarbij 2-weg mentoring, inspirerend coachen en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen de ruggengraat vormt.     

2-weg MIB-mentoring slaat een brug tussen generaties

Ik help je graag op weg naar een platte organisatie waarbij mensen graag aan de doelen van de leider werken … omdat werken wel leuk moet blijven!

Wil je meer weten? Klik dan op de onderstaande knop voor meer informatie en ik neem contact op.

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/