Dag twee van Grip op je Autobedrijf: Praktisch leidinggeven

Dag twee van Grip op je Autobedrijf: Praktisch leidinggeven

Theorie is mooi, maar in groepjes aan de slag met een lastige opdracht is wel zo leerzaam. Ronald Dingerdis helpt en ondersteunt.

Dag 2, Automotive Academy Veenendaal. Vandaag is het aan inspirator en AMT-columnist Ronald Dingerdis om de Grip-ondernemers te helpen (nog) betere leiders in hun bedrijven te worden. Hoe Dingerdis dat doet? Met dialoog, video, opdrachten en rollenspel. En zo overtuigend dat de 26 ondernemers hem op het einde van de dag belonen met… spontaan applaus!

Coach Hans Zonneveld begint met de huiswerkopdracht die de deelnemers meekregen na de inspiratiesessie: “Welke twee punten ga je verbeteren naar aanleiding van het bezoek van de mystery shopper?” Aan die opdracht is hard gewerkt. “Bij ons waren de producten, diensten acties en aanbiedingen onvoldoende zichtbaar. We gaan nu onderdelen verzamelen van een aantal reparaties. Samen met een korte toelichting stellen we ze ten toon. Dat vertelt wachters wat we allemaal voor ze kunnen doen”, vertelt een ondernemer.En het grote scherm in die ruimte staat te weinig aan, maar ja: “De tijd ontbreekt om dat goed te vullen.” Hij krijgt meteen hulp van een van de anderen: “Maak foto’s tijdens reparaties en speel die af op dat scherm.”

Zo passeren tal van verbeterpunten de revue: “Niet: ‘Komt u daar maar een keertje voor terug’, maar: ‘Schikt het maandag om 3 uur?’. Dat is voor de klant ook een stok achter de deur.” Of: “Wij hadden ook dat probleem dat je een klant niet altijd hoort of ziet binnenkomen. We hebben het opgelost met zo’n draadloos belletje op kantoor en op de kist. € 30,- bij de Gamma!”

Wat zijn de problemen?

Na een uur draagt Zonneveld de groep over aan Ronald Dingerdis. Die voelt perfect aan waar de deelnemers behoefte aan hebben. Hij geeft ze even tien minuten vrijaf. Als iedereen weer fris is, vraagt Dingerdis naar de problemen met personeel en leiderschap. Die zijn er. Naast fantastische werknemers zijn er ook in deze bedrijven medewerkers die ongemotiveerd zijn, wel erg rustig aan doen, te veel fouten maken, zich niet aan huisregels houden, geen verantwoordelijkheid nemen, niet met nieuwe digitale middelen willen werken, of juist wel, maar dan alleen in de pauze…, met de smartphone.

Hoe ga je als leider van een team om met zulk gedrag? Dingerdis bouwt het antwoord stap-voor-stap op. Hij put uit eigen ervaring als leider en coach, en hij toont een video waarin een trainer-coach zijn American Football-team motiveert met een emotioneel beroep op de informele leider van het team.

Hij bespreekt de theorie achter het fenomeen motivatie en maakt alles praktisch: “Vraag een medewerker hoe tevreden hij of zij is met de organisatie op een schaal van 1 tot 10. Wacht het antwoord af en vraag dan wat de organisatie moet doen om één puntje hoger te scoren.”

Of: “Hoe duidelijk ben je naar je team? Weten ze wat er van ze wordt verwacht?” Waarop hij de groep in twee teams aan het werk zet om ieder 10 goede huisregels te selecteren. Eén van de teams heeft er elf. Fout? “Absoluut niet. Doorbreek conventies, dat is ondernemen.”

Situationeel leiderschap

Grip op je Autobedrijf

Kaartjesopdracht: selecteer tien huisregels. Deze groep had er 11 nodig. Prima, “Doorbreek conventies!”

Nog een belangrijk handvat: “Als mensen hun probleem mogen vertellen is daarmee 40 % van het probleem al opgelost.” Dat brengt Dingerdis op situationeel leiderschap. Hij legt uit dat je stijl van leidinggeven moet passen bij het vakmanschap en de motivatie van de medewerker.

Wie van beide weinig heeft (wil niet, kan niet) heeft leiding nodig met veel instructie, controle én steun. Medewerkers die graag willen en ook goed kunnen (de ideale werknemers) hebben van beide juist weinig nodig. Medewerkers die graag willen, maar (nog) niet kunnen (leerlingen) hebben instructie nodig.

Blijft over de werknemer die wel kan maar niet wil, of niet meer wil. “Ik heb een monteur die mechanisch heel goed is, maar administratief slecht. Hij schrijft bijna niets op de werkorder. En hoe vaak ik het ook vraag het wordt niet beter”, zegt een van de ondernemers. “Misschien zit er meer achter”, denkt Dingerdis. “Misschien wil deze monteur niet schrijven omdat hij het niet goed beheerst en bang is om fouten te maken. Als je zo’n probleem wilt oplossen kun je de medewerker beter vragen stellen dan vertellen wat hij moet doen.”

Aan de slag!

Dingerdis zet de ondernemers opnieuw aan het werk. Hij laat ze oefenen met de leiderschapskennis die ze inmiddels hebben opgedaan. Dan toont hij nogmaals de video van de American Football-coach. Waar wint hij de steun van zijn team? Met welke acties? Hoe bepalend is zijn houding? De 26 ondernemers kijken nu met andere ogen naar dezelfde video. Met ogen die stralen, ze doorzien hoe leiderschap werkt.

“Heb je er wat aan gehad?”, vraagt Dingerdis vlak voor het afscheid. En: “Ga je er wat mee doen?” Voor wie dat moeilijk vindt, adviseert hij: “Begin met het eerste logische stapje. Zet dan het tweede. Alleen als je doet, krijg je het inzicht dat nodig is om verder te kunnen. Denkers worden nooit succesvolle ondernemers, doeners wel.” Dingerdis heeft indruk gemaakt. De groep beloont hem met applaus.

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/