Ben ik een jongerenmagneet?

0%
51
Created on By Ronald Dingerdis

Ben ik een jongerenmagneet?

Hoeveel van deze 14 succesvolle manieren om jongeren te binden heb jij als leider al geïmplementeerd ? Doe de test en de resultaten zijn zullen je verbazen.

 

 

1 / 14

Millennials mogen meedenken in benodigde oplossingen of verbeteringen. Ook zijn ze actief en inhoudelijk betrokken bij veranderingsprocessen.

2 / 14

Iedere millennial krijgt voor langere tijd een mentor toegewezen. Waarbij ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, advies vragen- en advies geven aan elkaar de rode draad vormt.

3 / 14

Er is een beloningsbeleid dat voorziet in financiële groei, anders dan periodieke verhogingen voor goed gedrag, en/of beloning door ontwikkelingsmogelijkheden. Hieronder valt ook het aanbieden van cursussen en trainingen.

4 / 14

Millennials worden geholpen met kennis over het bedrijf en haar doelstellingen, hoe ze deze doelstellingen kunnen naleven met behulp van hun eigen expertise (jong/ grenzeloos denkvermogen, creatieve oplossingen, frisse blik etc.)

5 / 14

Het beleid is erop gericht het de beloning in salaris evenredig te koppelen aan de geleverde prestatie en/of ontwikkeling van de millennial.

6 / 14

De begeleider checkt periodiek de voortgang in ontwikkeling en of er hindernissen zijn die succes en werkvreugde in de weg staan (zoals stress, te weinig tijd voor vragen stellen, werksfeer, etc.). Hierbij wordt ook aangeleerd en/of aangemoedigd om je eigen verantwoordelijkheid als millennials daarin te nemen.

7 / 14

We stellen voor iedere millennials een inwerk- of begeleidingsplan op, waarbij we bedrijfsdoelstellingen met persoonlijke doelen van millennials (WII-FM) verbinden.

8 / 14

Er zijn periodieke informatiebijeenkomsten waarbij de voortgang in doelen, veranderingen en strategie besproken worden. Afgesloten met informeel samenzijn waarbij de staf en/of directie aanwezig is.

9 / 14

Millennials doen zinvol werk, welke bij hun capaciteiten, ontwikkelingsniveau, carrièrewensen en ambitie past.

10 / 14

Millennials delen mee in gratificaties in de vorm van bonussen of in natura (pluimen, chocoladeletters, banketstaven, etc.)

11 / 14

Er is persoonlijke belangstelling voor de millennial als persoon, waarbij een goede persoonlijke band opbouwen met het team het doel is.

12 / 14

Er is actief beleid voor stressreductie bij millennials, door bijvoorbeeld in te spelen op de drijfveren van millennials of collegiale vriendschap te stimuleren.

13 / 14

Mentoren helpen millennials met moeilijke of nieuwe opdrachten. Door bijvoorbeeld een moeilijke opdracht samen uit te werken, waarbij millennials de verantwoordelijkheid voor de taak houden.

14 / 14

Het bedrijf organiseert bedrijfsuitjes en feesten, waar millennials en stagiaires ook voor worden uitgenodigd.

Hoeveel procent jongerenmagneet ben ik?

Your score is

The average score is 68%

0%

http://eepurl.com/gjKa2X
https://www.youtube.com/channel/UCi_EO0Bo9GL2AsIjy3fJ7lA
https://www.linkedin.com/in/ronalddingerdis/